Description

Дигестивни ензими од билно и микробиолошко потекло.

Enzynorm гастрорезистентните капсули содржат смеса од дигестивни ензими од билно и микробиолошко потекло. Дигестивните ензими се неопходни за разградување на состојките од дел на тенкото црево. Производот Enzynorm гастрорезистентните капсули содржат комбинација на дигествини ензими кои содржат алфа-амилаза (разградува скроб и гликоген), протеаза ( разградува протеини и пептиди на аминокиселини), целулаза (разградува целулоза и хитин), липаза (помага во емулгација и разградување на мастите), лактаза (бета-галактозидаза, разградување на млечните шеќери), бромелаин (протеолитички ензим) и папаин (протеаза).

Состав на производот:


*НРВ – нутритивнареферентна вредност

Начин на употреба:

2 пати по 1 гастрорезистентна капсула дневно, за време на оброк. Капсулите треба да се проголтаат цели, несоџвакани.

Пакување: 20 гастрорезистентни капсули