Description

Активен јаглен добиен од карбонизација на лушпите на кокосовиот орев

Aktivni ugalj капсулите се форулирани на база активен јаглен
добиен со карбонизација на лушпите од кокосовиот орев,
па така секоја капсула содржи 250 mgод оваа супстанца.

Се препорачува примена за намалување на прекумерната
акумулацијана гасовитевоцревата.Активниот јаглен придонесува
за намалување на надуеноста по јадење.Корисниот ефект се
постигнува ако 1 грам активен јаглен се зема најмалку 30
минути пред оброк и 1 грам кратко по оброкот.
Начин на употреба:
Кај проблемите со дигестија: по потреба да се земе 2-3 капсули,
3-4 пати на ден. Доколку е потребно, содржината на капсулите
може да се промеша во чаша вода и да се испие. При надуеност по
оброк: да се земе 1 g (4 капсули) 30 минути пред и 1 g (4 капсули)
непосредно по оброкот.
Деца помлади од 3 години:
1капсуладневновоконсултацијасолекар.Содржинатана капсулата
да сепромешавочашаводаида сеиспи.
Пакување: 20 капсули